Komplicerad eller komplex

Ibland känns en situation övermäktigt invecklad för att riktigt förstå i vilken ände man ska börja… För att skapa en överblick över en situation kan man använda k-orden:

Komplicerad. Gruppen består till exempel av en rad experter inom olika fält. Var och en har sin bakgrund, sin ”stil” och sitt sätt att uttrycka sig, med viktiga ord och perspektiv. Det är facilitatorns uppgift att överbrygga dessa olika ”stilar” och ”språk” så att personerna i gruppen når varandra i det de alla har ambitionen att jobba med tillsammans.

Komplex. När vi gör någon vi inte har gjort förut har vi inte utvecklat något tankesystem, några bilder på näthinnan eller några referenser för vart vi vill nå. Vi vet ännu inte vad som kommer att utgöra betydelsefulla delar i sammanhanget och inte heller vilka pusselbitar vi i slutändan kommer att behöva för att nå dit vi vill. Det är facilitatorns uppgift att hjälpa gruppen att formulera det gemensamma målet och gemensamt ta reda på vilka delmoment som måste till för att gruppen ska nå ända fram till målet.

Kaos och konflikt. Om vi råkar ut för att strukturer vi byggt upp och förlitar oss på plötsligt rasar, vid till exempel en olycka eller en konflikt, behöver vi jobba både linjärt och processinriktat: Linjärt för att efter de rutiner vi har komma till undsättning, minimera skada och underlätta fortsatt arbete; Processinriktat för att lyssna in och påbörja läkning och nyorientering i det kaos som uppstått.