Förändring kräver energi

Förändring är på ett psykologiskt plan en energikrävande process. Den kan jämföras med att göra nya erfarenheter och lära sig ett nytt förhållningssätt till något gammal och invant.

Det gör att vi lätt tar till försvarsmekanismer för att slippa undan det som tar så mycket kraft av oss. Vi gör undanmanövrar i stil med:

– Rationalisering – “som det är nu fungerar det bra”
– Projicering – “det är inte mitt fel att vi har problem”
– Intellektualisering –  “det finns starka argument för att avvakta”
– Förlöjligande – “de har aldrig varit utanför kontoret”
– Förnekelse – “det kommer nog att ordna sig”

Att använda energi på ett konstruktivt sätt i samband med förändring kräver struktur, målmedvetenhet och välgrundade mål. En förändring börjar redan då insikten om att “något behöver göras” kommer till oss. Redan då är det dags att skapa utrymme för alla att delta i arbetet. En oberoende facilitator hjälper dig att skapa strukturen som behövs.