Facilitering är en form av ledarskap

Ett ledarskap inför framtiden behöver en ökad förmåga att tillsammans med andra på ett effektivt sätt generera idéer, undersöka alternativ och forumlera lösningar. Ett ledarskap inför framtiden behöver kompetens att göra människor delaktiga i arbetet därför att vi inte har råd med något annat.

Ett situationsanpassat ledarskap innehåller många metoder – en för varje situation. Metoderna sträcker sig från att ”peka med hela handen” till att använda sig själv som facilitator för att stödja medarbetarna i eget analysarbete och beslutsfattande. Att ta rollen som facilitator kan vem som helst med nödvändig kompetens göra. Men det kräver av dig att du förhåller dig neutral till sakfrågan som diskuteras. Ibland kan det därför vara enklast att ta hjälp av en utomstående person.