Att ta en ny roll

Varje samarbete innebär en rollfördelning i gruppen. För att samarbetet ska fungera krävs att alla som deltar är tillfreds med hur rollfördelningen ser ut. Att vara tillfreds med sin roll har sin grund i hur rollkraven matchar den kunskap jag har, hur min personlighetsprofil ser ut och vilka ambitioner jag har.

Det är lätt att falla in i en rollfördelning som utgår från egenskaper vi på förhand tillskriver oss själv och varandra. Kanske är inte heller rollens ansvarsområden klarlagda ordentligt. För att gruppen ska fungera bra och kunna tillföra verksamheten energi och utvecklig krävs tydliga rollbeskrivningar och en rollfördelning som är avstämd mot individernas kunskap, personlighet och ambitioner. Att utveckla hur verksamhet, grupp, och individer förhåller sig till varandra då vi jobbar ihop är en bra grund för ett lyckat samarbete.