header banner

Referenser

Några röster om Reflekta:

Reflekta och Anna Ranger tillför mycket input kring hur vi kan utveckla vårt demokratiarbete på ett systematiskt sätt och så att vi kan nå nya grupper i samhället. Det är stimulerande att arbeta ihop med Anna.

Johan Lidmark, enhetschef Region Skåne

Anna Ranger är en organisatör som skapar struktur i oreda och låter den enskilda människan bli hörd. Anna tar fram individens potential och konkretiserar en fungerande dialog mellan olika individer och grupper och driver på ett mycket strukturerat sätt processen framåt.

Karin Hammarlund, utvecklingsledare, Ramböll AB

Anna Ranger är otroligt duktig på att få en utvecklingsprocess som berör många parter att bli verklighet; att få ihop en mängd aspekter och göra visionära idéer mer konkreta. Anna leder det gemensamma arbetet och får ner det på papper så att det blir synligt och tydligt för en själv och andra.

Behrang Miri, ordf Rörelsen Gatans Röst och Ansikte, Malmö samt konstnärligt ledare för Kulturhusets Barn och Unga, Stockholm

Jag har arbetet som chef sedan 1998 och deltagit i många olika ledarskapsutbildningar, arbetat med mentorer och coacher och genomgått ett flertal tester i samband med byte av tjänst. Incondias test är relativt omfattande, det är många ställningstaganden som måste göras. Resultatet får Du inom några dagar och det är otroligt hur träffsäkert det är! Återkopplingen som görs av Anna Ranger är mycket professionell och insiktsfull: Det här är ett test som gett mig många insikter –  både vad gäller arbetet och privatliv. Förklaringsmodellen med “Incondias Hus” är lätt att förstå och relatera till. Jag kan varmt rekommendera Incondias test och inte minst den professionella återkopplingen som Anna Ranger gjorde!

Marie Demselius, chef inom bank/finans

Efter att ha gjort testet Incondias Hus under handledning av Anna Ranger fick jag användbara insikter i hur jag fungerar i relation till andra, hur min personlighet påverkar min ledarroll och vad jag behöver utveckla för att bli en bättre chef. Att förstå sig själv är, menar jag, den absolut viktigaste förutsättningen för att man ska kunna fungera väl som ledare. Incondias Hus var både givande att göra och mycket spännande att sedan diskutera tillsammans med Anna Ranger. Bilden av resultatet är lätt att förstå och användbar att bära med sig i vardagen.

Caroline Owman vik utställningschef på Kulturen och projektledare för Livets Museum i Lund

När jag befann mig i arvsskifte tillsammans med mina syskon hade jag i mitt beslutsfattande stor hjälp av de insikter jag fick i samtalet med Anna Ranger. Som underlag i samtalet hade vi resultatet av testet Incondias Hus som var lätt att relatera till och som jag fortfarande bär med mig som en användbar modell.

Bengt Johnsson, lantbrukarson