Om Reflekta

Infoblad (pdf)

Reflekta utvecklar och stöder innovation och förändring inom och mellan organisationer och verksamheter – genom processledning, facilitering och utbildning.

Reflekta drivs av Anna Ranger som i över ett decennium har varit verksam som facilitator, utbildare och projektledare. Fokus för verksamheten är att leda individer, grupper och aktörer med olika perspektiv och särintressen i ett gemensamt arbete för att åstadkomma utveckling som är bransch-, intressent-, professions- och sektorsöverskridande. Sin bakgrund har Anna inom förändringsledning, pedagogik och samhällsplanering. Anna är utbildad landskapsarkitekt och fil.kand. i beteendevetenskap och har arbetslivserfarenhet från idéburen, offentlig samt privat sektor. Anna har också erfarenhet av forskning och undervisning inom universitet och högskola.

Reflekta Verksamhetsutveckling har i sitt nätverk en bredd av erfarna konsulter, vilket ger en flexibilitet att stödja kunden även med större och mer komplexa uppdrag.

Reflekta utgår i sitt arbete från den forskning som  ligger till grund för IBA – Inquiry Based Approach. Du kan läsa mer om IBA i IBA-handboken som du kostnadsfritt kan ladda ner här.

Reflekta använder vid behov Incondias Hus som pedagogisk modell med verktygen Utvecklingsanalys, Fokusanalys samt Leadership Competence Chart, vilka granskats av Stiftelsen för Tillämpad Psykologi med mycket höga resultat.

Reflekta är mån om att du uppnår resultat. Utvärdering är en viktig del för lärande och förändring. Reflekta är medlem i den svenska föreningen för SROI – Social Return on Investment.