header banner

Dialog för naturvård

Dialog för naturvård är en satsning med syfte att öka kompetensen att genom dialog och samverkan förbättra relationer och öka måluppfyllelsen inom naturvårdsarbetet. Programmet är framtaget på uppdrag av Naturvårdsverket och riktar sig framför allt till yrkesgrupper som arbetar med naturvård ur ett statligt perspektiv. Läs mer på Naturvårdsverkets webbplats och anmäl dig här.