header banner

Dialog för naturvård

Dialog för naturvård är en satsning med syfte att öka kompetensen att genom dialog och samverkan förbättra relationer och öka måluppfyllelsen inom naturvårdsarbetet. Programmet är framtaget på uppdrag av Naturvårdsverket och riktar sig framför allt till yrkesgrupper som arbetar med naturvård ur ett statligt perspektiv. Här kan du läsa mer om satsningen och anmäla dig till kurserna. LÄS MER och anmäl dig här.

Arbetar du med naturvård ur ett kommunalt perspektiv, finns kurserna X, XX och XXX med motsvarande innehåll som Dialog för naturvård. LÄS MER ( HÄR KOMMER MAN TILL DIALGO FÖR NATURÅVRD I KOMMUNEN, NEDAN) och anmäl dig här.