header banner

Dialog för naturvård i kommunen

Dialog för naturvård i kommunen är en satsning med syfte att genom dialog och samverkan förbättra relationer och öka måluppfyllelsen inom naturvårdsarbetet. Satsningen riktar sig framför allt till yrkesgrupper som arbetar med naturvård ur ett kommunalt perspektiv.  Upplägget är det samma som Dialog för naturvård som tagits fram för statliga yrkesgrupper på uppdrag av Naturvårdsverket, men exemplen är hämtade från kommunala verksamhet med dess särskilda förutsättningar och utmaningar. Kontakta Anna Ranger för mer information.